Hoe werkt het?

Ons uitgangspunt is het om het u zo makkelijk mogelijk te maken. Na het inleveren worden uw lege inkt cartridges en toners gecontroleerd en gesorteerd op type en bruikbaarheid. Hierna worden ze opgeslagen en klaar gezet voor transport. Alle cartridges worden in onze eigen milieustraat verwerkt en indien mogelijk ingezet voor hergebruik conform de Europese wetgeving.

Verpakkingen
Indien u lege of oude inkt cartridges en toners in eigen verpakking wilt aanbieden is dat uiteraard mogelijk. Het liefst zien wij de cartridges ontdaan van hun originele verpakking en gebundeld in een handzame doos. Wij bieden bijvoorbeeld kosteloos een inzameldoos aan.

Wanneer u genoeg cartridges heeft ingezameld kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afhaalopdracht.

Maatschappelijk verantwoord

Inkt Collect kan u helpen door beter om te gaan met uw restafval. Dit is voor iedereen van toepassing. Voor bedrijven kan Inkt Collect u helpen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De belasting van uw ondernemen op het milieu wordt hiermee verminderd.

Steun een goed doel

Ook is het mogelijk om met het inleveren van lege inkt cartridges goede doelen te steunen. Op die manier kan ieder bedrijf, instelling, school, vereniging en zelfs particulieren hun eigen steentje bijdragen aan de maatschappij. Inkt Collect helpt u daar graag bij.

Veelgestelde vragen

Scholen, bedrijven, maar ook verenigingen verbruiken op jaarbasis veel cartridges. Deze cartridges kunt u door ons op laten halen. Vul het afhaalformulier zo goed mogelijk in en we nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.  

Wij nemen cartridges aan van alle bekende merken zoals HP, Canon, Epson en Brother. Op onze vergoedingenlijst kunt u zien welke cartridges geld opleveren. Afvalunits, huismerk toners, en tonerflessen nemen wij niet aan. 

Wanneer u de cartridges inlevert bij Inkt Collect hoeft u ze alleen maar in een gesloten doos aan te bieden aan onze ophaalservice. Het uitsorteren, tellen en keuren wordt allemaal door onze specialisten gedaan om te zorgen dat de maximale winst voor het milieu wordt behaald. Heeft u nog geen inzameldoos? Vraag deze dan kosteloos aan.

Als recyclebedrijf zijn we gecertificeerd en gebonden aan een scala aan regels, dit betekent dat wij de vergoeding enkel per bankoverschrijving uitkeren en een gespecificeerde creditnota aanleveren. Deze uitkering maken wij over op uw eigen rekening, de rekening van uw bedrijf of vereniging, of u kunt er voor kiezen om het bedrag te schenken aan een stichting naar keuze.

Indien u minder dan 25 bruikbare inkt cartridges bij ons inlevert kunnen wij u uit kostentechnische redenen geen vergoeding aanbieden. Mocht u helemaal geen bruikbare cartridges inleveren dan zijn wij helaas genoodzaakt de transport- en afvoerkosten in rekening te brengen.

Uw oude mobieltjes kunt u samen met uw cartridges bij ons inleveren, onze milieustraat is uitgerust met gecertificeerde verwerking van uw oude mobiele telefoons conform de laatste standaarden. 

Erkende verwerker

Per 1 mei 2004 zijn vervoerders, inzamelaars, bemiddelaars of handelaars verplicht zich te laten registeren op de landelijke lijst Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB). Dit wordt ook wel de zogenoemde VIHB registratie genoemd. Deze is sinds 1 januari 2018 voor onbepaalde tijd. De NIWO blijft elke vijf jaar toetsen of de onderneming nog aan de voorwaarden voldoet.

Inkt-Collect staat vermeld op de VIHB lijst, ons VIHB nummer is:
515841VIXX

Deze verplichte VIHB registratie staat beschreven in het besluit inzamelen afvalstoffen en de regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.

De VIHB registratie-verplichting vindt zijn oorsprong in de Europese Wetgeving. De kaderrichtlijn afvalstoffen nr. 91/156/EEG (wijziging van 75/442/EEG) schrijft een registratieverplichting voor vervoeders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars bij een bevoegde instantie voor.

De regeling is enerzijds gebaseerd op de artikelen 10.45 en 10.55 uit de Wet milieubeheer en anderzijds op de artikelen 3 t/m 8 van het Besluit inzamelen afvalstoffen.

De regeling verplicht iedereen die bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen inzamelt, vervoerd, verhandeld of bemiddeld zich te laten vermelden op een door het ministerie van VROM vast te stellen lijst. Het NIWO is door het ministerie van VROM aangewezen als instantie die deze regeling uitvoert.

Conform NIWO wetgeving beschikken wij over de gestelde eisen

  • Vakdiploma Afvalstoffen
  • Verklaring omtrent gedrag
  • Verklaring kredietwaardigheid
  • AA CB ondertekend

Goede doelen

Door het inleveren van uw oude of lege cartridges kunt u niet alleen het milieu helpen, maar ook een goed doel steunen.
Zo wordt het inleveren van oude of lege cartridges een maatschappelijk belang, Inkt Collect helpt u daar graag bij.
Hieronder een greep uit de stichtingen waaraan is gedoneerd door de mensen die u voor zijn gegaan.